Service / Verksted

En skikkelig funksjonerende PC er viktig for de aller fleste av våre kunder.
Det er derfor avgjørende at vi kan hjelpe raskt og effektivt dersom maskinen er ødelagt,
ikke virker, er treg eller trenger «en ny vår» i form av en oppgradering.

Riktig pris og rask levering er også et av våre fortrinn. Våre priser er alltid konkurransedyktige
og vi kan også gi fast avtalt pris på reparasjoner og service. Vi bestreber alltid hurtig levering,
og kan også være fleksible dersom situasjonen er særdeles kritisk for våre kunder.


Treg pc
Oppleves PC-en ikke er like rask som før? Da er den antagelig lastet med uønsket programvare og reklame.
Til en rimelig pris kan vi få PC-en like rask som den var.
I mange tilfeller kan vi også med enkle grep faktisk gjøre den enda raskere enn tidligere.

Virus og gjenoppretting?
Vi opplever stadig at våre kunder er usikre på sin egen bruk.
Dette kan for eksempel være popup-vinduer som ofte kommer opp,
opplasting av gratisprogrammer eller generelt sett usikkerhet om andre har eller kan få tilgang til hva som skjer på maskinen.
Her kan vi hjelpe med nyttige råd, hjelp med installeringer og gjenoppretting av filer og programmer som er slettet eller mistet.

Datarekonstruksjon‎
Dersom harddisken krasjer, og du er redd for at alle filene er tapt for godt,
kan vi berolige med at det fortsatt finnes håp om at dette kan reddes.
Vår kompetanse innen dataredning kan hjelpe deg med å analysere harddisken for å finne ut hva som er galt,
og hvilke type feil det eventuelt er snakk om (logisk eller fysisk feil).
Dette gir oss så en diagnose om mulighetene for å kunne redde hele eller deler av maskinens data.

Oppgradering
Trenger du en oppgradering av PC, nettverk eller andre IT relaterte løsninger? Ta kontakt så hjelper vi deg i mål.

kontakt oss